Welkom in de Zuiderkerk!

De ouderlingen maken deel uit van de kerkenraad.

De taak van de ouderlingen bestaat uit;

 • Kerkelijke bankendienst, avondmaaldiensten
 • Het bijwonen van rouw- en trouwdiensten
 • Pastoraat
 • Bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen (1x per 6 weken)
 • Medeorganiseren van sectiebijeenkomsten en ontmoetingsbijeenkomsten in overleg met sectiecoordinatoren
 • Samen met predikant en moderamen het werkplan opstellen
 • Meewerken met actie kerkbalans

Over de te bezoeken adressen wordt in onderling overleg met de predikant een besluit genomen. Pastorale activiteiten worden in de vergadering van de kerkenraad besproken en in werkgroepen worden uitgewerkt, eventueel in samenwerking met de sectieouderlingen van wijk Oost.

De sectieouderlingen vormen samen met de diaken en de coördinator een team in de toegewezen secties. De ouderling en diaken zijn de ambtsdragers en vertegenwoordigen de kerkenraad in de toegewezen secties.

In teamverband worden sectieactiviteiten georganiseerd zoals ontmoetingsavonden en sectieberaden. Daarnaast wordt in teamverband de jaarlijkse actie kerkbalans georganiseerd.

Gemeenteleden kunnen worden gevraagd om in de zondagse diensten bankendienst te verrichten en als begroeter aanwezig te zijn.

Neem bij interesse contact op met Jan Jacobi.

Taakomschrijving Scriba:

Dagelijks:

 • Ingekomen stukken (en mailtjes) lezen en documenteren.
 • Functioneren als aanspreekpunt.

Wekelijks:

 • Afkondigingen maken en bezorgen in kerken (GK tevens groene collectezak meenemen).
 • Eindredactie weekbrief nadat de weekbrief de ZZ aangevuld heeft (vrijdag).
 • Weekbrief vermenigvuldigen en bezorgen in kerken(zaterdag).
 • Weekbrief mailen naar leden GK + gemeenteleden(vrijdag).
 • Postvakje in KB leegmaken.

Maandelijks

 • (Concept) agenda KK maken en tezamen met de stukken verspreiden onder alle leden van de KK.
 • Vergadering moderamen, KK + de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
 • Rooster bankendienst/avondmaalrooster maken.
 • Bezorgen Kerkinformatie en Ouderlingenblad.

Incidenteel

 • Aanstellingsbrieven, bedankbrieven etc. schrijven.
 • Artikeltje in Geandewei.

3 x per jaar:

 • (Concept) agenda GK maken en tezamen met de stukken verspreiden onder alle leden van de GK.
 • Vergadering GK.
 • Gezamenlijk overleg met het moderamen van Oost.

Jaarlijks

Neem bij interesse contact op met Jan Jacobi.

Template by JoomlaShine