Protestantse Gemeente Drachten - Zuiderkerk

Op het kerkelijk bureau kunt u terecht voor:
- aangifte geboorte
- aanvraag van doopattesten
- belijdenisattestaties
- reisattestaties
- opgave van verhuizingen binnen de kerkelijke gemeente
- het bespreken van trouwdiensten na overleg met de wijkpredikant
- het inleveren van kopij voor het kerkblad
- inleveren kopieerwerk (voor dinsdag gebracht, donderdag klaar).
- aankoop van collectebonnen
- informatie van algemene aard

 

Adresgegevens:
De Drift 46
9203 GH Drachten
Telefoon: 0512-539946
Fax: 0512-516114
e-mail: klik hier

 

Openingstijden (tevens telefoontijden):
Maandag t/m donderdag:  van 10.00 tot 14.00 uur.
Vrijdags gesloten.

 

Bankgegevens:
Prot. Gem. te Drachten
Bankrekeningnummer: NL35 FVLB 069.97.43.516

 

Collectebonnen:
Deze zijn verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau tijdens de openingsuren tegen contante betaling of via éénmalige machtiging. Ook te bestellen via Ideal, klik hier

Er zijn kaarten van:
40 bonnen á € 0,25 = € 10,00
40 bonnen á € 0,50 = € 20,00
25 bonnen á € 1,00 = € 25,00
25 bonnen á € 2,00 = € 50,00

In dit menu vindt u alle gegevens over de Kerk en het Zalencentrum. Voor meer informatie kunt u een keus maken in het menu aan de linkerzijde.

De kerk van de protestantse wijkgemeente Drachten Zuid is de Zuiderkerk en gevestigd aan:

De Drift 46
9203 GH Drachten

Voorzijde:
Burgemeester Wuiteweg 71
9203 KR Drachten
Telefoon: 0512-518393
Voor contactgegevens van de koster: klik hier

Het bezoek- en postadres van het zalencentrum en algemeen kerkelijk informatiecentrum (het kerkelijk bureau) is:

De Drift 46
9203 GH Drachten
Telefoon: 0512-539946
Fax: 0512-516114
e-mail: klik hier

Het kerkelijk jaar
Het kerkelijk jaar loopt niet gelijk met het burgerlijk jaar maar is ingedeeld in kringen rond de christelijke feestdagen.De eerste kring van het kerkelijk jaar begint met de “Kerstkring”, die begint met de eerste zondag van de advents periode en eindigt op de zesde zondag na advent.
De tweede kring is de “Paaskring” die begint 70 dagen voor Pasen en eindigt vijftig dagen na pasen.  Het paasfeest is op de eerste zondag na de volle maan in de lente. In deze periode valt ook de “40 (werk)dagentijd”.  De zondag telt in deze periode niet mee, want dat is al een dag van bezinning en gedenken.
Veertig dagen na Pasen is Hemelvaartsdag.
De derde kring is de “Pinksterkring” en eindigt 7 dagen na pinksteren. 
Daarna volgt de”zomerkring” en “herfstkring” met als afsluiting de “De laatste zondag van het kerkelijk jaar”.

 Welke kleur hoort bij welke periode?

Door de maandaanduiding van het burgerlijk jaar is het voor iedereen duidelijk in welke periode van het jaar men bevindt. In het kerkelijk jaar gebeurt dit door middel van kleuren: 

1e t/m 2e zondag van advent
3e zondag van advent
4e zondag van advent
Kerstnacht en Kerstfeest:
De zondagen na Kerst tot en met de zesde zondag na advent
De zondagen daarna tot 70 dagen voor Pasen
1e t/m 6e zondag in de tijd voor Pasen
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Paasnacht, Pasen
Zondagen na Pasen tot en met de zondag na Hemelvaart
Pinksteren
Zondagen na Pinksteren

paars
paars of roze
paars
wit
wit
groen
paars
wit
zwart of rood
rood of zwart
wit
wit
rood
groen

 De betekenis van de kerkelijke/liturgische kleuren
De algemeen aanvaarde betekenis van de kerkelijke kleuren zijn:

Wit        
Rood
-
Paars
Roze
Zwart
Groen

Kleur duidt op reinheid, schoongewassen zijn, licht, feest
Kleur van vuur,  verwijst naar de Heilige Geest
Kleur van bloed, het symbool van het martelaarschap
Kleur van ingetogenheid, boete, rouw
Mengkleur van paars en wit. in de boetetijd breekt het wit van het feest door
Kleur van het diepste verdriet, alle licht ontbreekt
Kleur van de hoop, van groei en toekomst

 Gebruik van de kerkelijke/Liturgische kleuren 

De kerkelijke/liturgische kleuren komen tot uitdrukking door het gebruik van kleden (antependia’s) op de liturgische tafel en is dus voor iedere kerkganger zichtbaar.
Ook de predikant draagt een toga met een stola in de kleur welke in die bewuste periode geldig is.

opgangHet zalencentrum “De Opgang” werd in 2005 gerealiseerd en dient voornamelijk voor de kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten. In het zalencentrum is ook het algemeen kerkelijk informatiecentrum gevestigd. In overleg met de kosteres/beheerder bestaat de mogelijkheid voor het houden van reünies en recepties. Neemt u hiervoor contact op met de koster.

Jitty 

Het kerkelijk jaar is gesitueerd rondom de Christelijke feestdagen die als volgt zijn gerangschikt:

A: Kerst
Kerst is het feest waarin de geboorte van Jezus Christus als Gods Zoon wordt herdacht. In de bijbel  krijgt de geboorte van Jezus de meeste aandacht in het evangelie van Lucas.
Dit gedachtenis feest wordt ieder jaar op 25 december als eerste kerstdag en 26 december als tweede kerstdag gevierd.
De periode voorafgaand aan het kerstfeest is de advents periode. De advent begint altijd 4 zondagen  voor het kerstfeest.
Tijdens de advent periode staat er op de liturgische tafel een kaarsenstandaard met 4 kaarsen, elke zondag wordt er een extra kaars aangestoken.
Voorafgaande aan de 1e kerstdag is er een “Kerstnachtdienst” als specifieke herdenking van Jezus Christus geboorte.

 

De liturgische kleuren tijdens de adventsperiode zijn:
1e t/m 2e  zondag  van advent = paars
3e zondag van advent = paars of roze
4e zondag van advent = paars
Kerstnacht en Kerstfeest = wit
De zondagen na Kerst tot en met de zesde zondag na advent = wit

 

 

 

 

 

 

 

 

B: Pasen
Met Pasen worden het sterven en de opstanding van Jezus Christus herdacht. Het is het belangrijkste feest van het christendom.
Voorafgaande aan het paasfeest is er de 40 (werk)dagen tijd.
Dit is een periode van bezinning, eenvoud en soberheid waarin toegeleefd wordt naar het Paasgebeuren. De laatste week van de 40 dagen tijd is de “stille week”. Iedere avond komt de gemeente bijeen om in stilte het gebeuren rondom Pasen te herdenken. De donderdag is de “Witte Donderdag” en vrijdag daarop wordt de “Goede Vrijdag” genoemd. Op vrijdag werd Jezus Christus veroordeeld en gekruisigd. Als symbool van het sterven van Jezus Christus wordt tijdens de samenkomst de paaskaars gedoofd en verlaten de mensen in stilte de kerk.
Op de zondag, 1e paasdag, wordt er nieuwe paaskaars ontstoken en wordt de opstanding van Jezus Christus herdacht.
De nieuwe paaskaars is een teken van nieuw licht het symboliseert een nieuw leven. Tijdens elke samenkomst brandt de paaskaars.


De liturgische kleuren rondom Pasen zijn:1e t/m 6e zondag in de tijd voor Pasen = paars
Witte Donderdag = wit
Goede Vrijdag = zwart of rood
Stille Zaterdag = rood of zwart
Paasnacht = wit

 

C: Hemelvaart
Hemelvaart is een dag waarop wordt herdacht dat Jezus Christus na zijn opstanding uit de dood naar de Hemel ging en zich plaatste aan de rechterkant van God zijn Vader. Hemelvaart valt altijd op een donderdag en is veertig dagen na Pasen.
De liturgische kleur bij Hemelvaart is: wit

 

D: Pinksteren
Pinksteren wordt gevierd 50 dagen na Pasen en 10 dagen na hemelvaart. Dan vindt de herdenking plaats dat Gods Heilige Geest op aarde neerdaalde. Voor zijn hemelvaart had Jezus Christus beloofd om die Heilige Geest te zenden om de gelovigen te ondersteunen bij het getuigen van zijn evangelie.
Pinksteren wordt gevierd met twee dagen 1e pinksterdag is een zondag en de 2e pinksterdag een maandag.
De liturgische kleuren bij Pinksteren zijn
1e en 2e Pinksterdag = rood
Dagen na Pinksteren = groen

 

Het begin

 
kerk Hoewel de moederkerk aan de Stationsweg bijna 1000 zitplaatsen telde, kon die toch niet het groeiende aantal kerkgangers bevatten. De bouw van een tweede Gereformeerde kerk in Drachten werd noodzakelijk. Men besloot tot een definitieve oplossing. Een nieuwe kerk "op it Süd" moest verrijzen. Het lag voor de hand dat de nieuwe kerk “de Zuiderkerk” werd genoemd. In 1923 valt het kerkenraadsbesluit om de gemeente voor te stellen te Zuid-Drachten een kerk te bouwen. In het najaar van 1924 begint de bouw. Op 13 augustus 1925 wordt het kerkgebouw ingewijd. De architectuur werd opgedragen aan J. Bosma. De bouwkosten hebben, zonder grond, pastorie, orgel en honoraria ongeveer f. 46.000 bedragen. Inclusief grond en de pastorie zijn de kosten ongeveer f. 70.000.

 

Eerste steen

 
eerste steen Er is een “eerste steen“ te vinden aan de voorzijde van de kerk, links op de hoek met als tekst: "Een dag in Uwe voorhoven is beter dan duizend elders".

 

Opening

 
opening
raam1
Binnen een jaar was de Zuiderkerk voltooid en kon de feestelijke opening op een doordeweekse avond, op donderdag 13 augustus 1925 om 19.30 uur plaats vinden. De kerk was overvol. Het was Ds C.J. Hakman die de eer te beurt viel om in de eerste dienst een rede uit te spreken. Hij had het onderwerp van zijn verkondiging ontleend aan de tekst op de eerste steen (Psalm 84; 11a). De architect, de heer J. Bosma gaf een verklaring van de symboliek, die op het gebouw is toegepast. Alle lijnen wijzen naar omhoog, als teken, dat de gelovigen het van boven verwachten. Drie-eenheid is tot uitdrukking gebracht in de ramen, die overal in groepjes van drie aan elkaar zijn gekoppeld.

De samenzang werd begeleid door het christelijke muziekkorps “Crescendo“ omdat het orgel nog niet was geplaatst. De oppervlakte van de kerk is 18.5 x 14 = 259 m2 waar nog bij komt de ruimte onder de galerij 10.5 x 6 = 63 m2. Samen 322 m2.

 
Raamsymbolen
 
raam2
raam3
De aandacht trekken de gebrandschilderde ramen van verschillende motieven op twee van de vier wanden. De Zuidzijde is aan Christus gewijd, de Noordzijde aan de Bijbel en de gelovigen. De grote groepen ramen in voor- en zijgevels worden gevormd door zeven afzonderlijke ramen. Elke groep bevat een voorstelling van schepping en herschepping. Deze ramen zijn geleverd door de fa v.d. Wijk en Co te Deventer, die voor dit gehele werk slechts 150 gulden heeft berekend.

Blauw tegelbord
 
tegelbord In de hal achter de kerk, bevind zich een blauwe afbeelding op twaalf tegels van de Zuiderkerk in de oorspronkelijke toestand. Nu is aan de voorzijde het rechter torentje verdwenen en een plat dak geworden. Het was een afscheidsgeschenk aan Ds D. Ringnalda bij zijn vertrek in 1944 naar Amsterdam.

Verbouw bijgebouwen
 
bijgebouw1
bijgebouw2
In 2005 werden de bijgebouwen grondig gerenoveerd en uitgebreid. Tevens kreeg het Kerkelijk Bureau zijn onderkomen in het nieuwe complex.  Op feestelijke wijze werd het nieuwe complex op zondag 18 september 2005 in gebruik genomen.

Vraagt u zich ook af wat voor kunstwerk voor in de kerk hangt?

Dit is een kunstwerk, wat tijdens een feestelijke kerkdienst in het startweekend 2012 werd onthuld: het is een door de jeugd - tijdens de kindernevendienst - gemaakt kunstwerk!

 

Het kunstwerk heeft een prominente plaats gekregen in de kerkzaal en symboliseert de tekenen van: GELOOF, HOOP en LIEFDE, het centraal thema voor het kerkelijk jaar 2012-2013.

orgel1

Bij de opening van de Zuiderkerk was het de bedoeling dat, zolang er nog geen kerkorgel was, het muziekkorps Crescendo de gemeentezang tijdelijk zou begeleiden.

De begeleiding van de gemeentezang viel echter zodanig in de smaak dat er niet op werd ingegaan toen er in 1931 een tweedehands orgel te koop werd aangeboden.

In 1957 werd Crescendo van zijn taak ontheven toen een orgel in de Zuiderkerk werd ingespeeld en overgedragen. Dit orgel was afkomstig uit de voormalige Nederlands Hervormde Kerk in Oud Beets en was in 1904 gebouwd door de orgelbouwer Maarschalkerweerd uit Utrecht.

orgel2Oorspronkelijk was het een een-klaviers instrument met negen stemmen, maar bij de plaatsing in de Zuiderkerk in 1957 werd door de firma Reil uit Heerde, het orgel uitgebreid met een bovenwerk met negen stemmen. Gelijktijdig werd een vrij pedaal aangebracht met de Subbas 16'.

 

 

In 1985 zijn door de firma Pels en van Leeuwen de laden gerestaureerd en het mechaniek vernieuwd en het pedaal uitgebreid met een stem.

Doordat het orgel eveneens opnieuw werd geintoneerd is de klank verfijnd en verbeterd.

Het orgel heeft momenteel negentien stemmen en 1156 pijpen. 

De dispositie:

 Hoofdwerk (C - f3):  Bovenwerk (C - f3):  Pedaal (C - d1):  Speelhulpen:
 Prestant 8'  Holpijp 8'  Subbas 16'  Manuaal koppel HW-BW
 Roerfluit 8'  Quintadeen 8'  Octaaf 8'  Pedaalkoppel HW
 Gamba 8'  Prestant 4'    Pedaalkoppel BW
 Octaaf 4'  Roerfluit 4'    
 Open fluit 4'  Nasard 3'    Tremulant BW
 Quint 3'  Flageolet 2'    
 Octaaf 2'  Sesquialter 2'    
 Mixtuur 4'-5' st.  Dulciaan 8'    
 Trompet 8'      

Na verloop van jaren werd het wenselijk geacht om naast het woord (Zending) ook financieel (Diaconaat) en kennis (Ontwikkelingssamenwerking) de “Zendingsopdracht”  te ondersteunen. In protestantse wijkgemeenten zijn ZWO werkgroepen actief die landelijk verenigd opereren onder de naam “Kerk in Aktie”.


De werkgroep ZWO van de wijkgemeente Zuid kunt u bereiken via Tett Vaatstra - coördinator ZWO Drachten.

 

Kerk in Actie is een samenwerkingverband van ZWO groepen en probeert sinds 2006 de betrokkenheid van de protestantse kerken te vergroten door de mensen inhoudelijk en actief bij het werk van ZWO te betrekken.

Iedere gemeente of meerdere gemeentes/classis kan zich voor een aantal jaren verbinden met een project/land waarmee Kerk in actie contact heeft. Dit houdt ook in dat financieel zorg wordt gedragen voor één/de project(en). Bij elke nieuwe interactie tekent elke gemeente hiervoor een intentieverklaring. Interactie houdt ook in dat er over en weer van elkaars doen en laten/problemen/zorgen op de hoogte wordt gehouden, dit kan door rapporten, verslagen van bezoekers en/of uitgezonden medewerkers en kunnen er over en weer bezoeken worden gebracht.

 

Template by JoomlaShine