Op vrijdag 7 december hebben we met 60 vrijwilligers 180 kerststukjes gemaakt voor gemeenteleden die om, wat voor reden dan ook, een beetje extra aandacht verdienen.

Ook is vrijdag door mensen van de tuinploeg de kerstboom in de kerk gebracht, een heel karwei! Zaterdag 8 december hebben 15 vrijwilligers de kerstboom en de kerk versierd. Ik wil iedereen die, op wat voor manier dan ook, heeft meegeholpen hiervoor hartelijk bedanken. Ik denk hierbij onder meer aan de coördinatoren, contactpersonen, vrijwilligers die vrijdag en zaterdag aanwezig waren, bezorgers en degenen die iets lekkers hebben gebakken. We vonden het een heel bijzonder gevoel om op deze manier “samen gemeente” te kunnen zijn en denken dat we trots mogen zijn dat we dit allemaal met elkaar voor elkaar hebben gekregen.

De Versierders , Mariska Otten en Joukje Jagersma