De eerste kennismakingsbijeenkomsten hebben afgelopen week plaats gevonden, en wel met de contactpersonen, op proef. Machtig mooie ontmoetingen waarin we elkaar in de ogen gekeken hebben. Voor mij fijn om u te leren kennen en te leren van de wijsheid en het geloof dat zo rijk in de gemeente is uitgezaaid. In november doe ik er elke week twee. U zult t.z.t. van uw contactpersoon een uitnodiging krijgen.

Politieagent
Na afloop van de dienst afgelopen zondag in de Menorah strijk ik neer aan een tafeltje. We drinken koffie en raken aan de praat. Ik vertel dat ik die ochtend waarschijnlijk een verkeersovertreding gemaakt heb, maar dat er gelukkig geen politieagenten op straat waren. Wat was er aan de hand? Vlak voor de dienst ontdek ik dat ik alles meegenomen had, behalve de preek. Gauw terugfietsen naar huis. Preek pakken. Buiten adem in de auto. Haastig langs de kerkgangers van de Zuiderkerk rijden die zich afvragen wat de dominee bezielt. Precies om half tien terug. Pff. niemand in de kerk heeft wat gemerkt. 'Ik ben een oud-politieman,' zegt een meneer naast me aan de koffietafel. Hij kijkt me doordringend aan, maar met pretogen. Hij vertelt hoe hij vroeger enige menselijkheid combineerde met zijn politieoptreden. Als hij iemand aanhield keek altijd naar de ogen van de mensen. Is er sprake paniek, onmacht, verwarring, bijzondere omstandigheden. Of is het gewoon een overtreding? Geweldig, zulke agenten, rechtvaardig én barmhartig. Voldaan en rustig rijd ik terug naar huis.