Kerkbalans 2018 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’.

Binnenkort ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Dit keer is de envelop voorzien van een tekening door een elfjarige, zoals u hierbij kunt zien. De tekening symboliseert een eerlijke verdeling van vissen en broden. Hetzelfde proberen wij op financieel gebied te doen voor onze gemeente. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

De begroting 2018 kunt u vinden in Geandewei no. 22 of door hier te klikken.


College van Kerkrentmeesters,


Cor Staal, voorzitter,
Gerben Kijlstra, penningmeester