De beroepings-commissie heeft direct na de jaarwisseling haar taak weer opgepakt. Dat begon met terugkijken naar de gang van zaken met de beoogde predikant, die om persoonlijke redenen medio december zich terugtrok. In plaats van op 12 december met de kerkenraad een extra vergadering te kunnen afspreken over de voordracht tot beroep, stonden we plots met lege handen.

Na deze teleurstelling hebben we die losse handen weer gebundeld en vastgesteld, dat we de in de afgelopen maanden ontwikkelde werkwijze opnieuw willen volgen. Dat begint met het ontwikkelen van een lijst predikantsnamen. Daartoe is de advertentie enigszins geactualiseerd, en aangeboden aan de web-redactie van de protestantse kerk, voor plaatsing op de vacature-site, en in Woord & Weg. U vindt deze documenten ook op de website van wijk Zuid.

De profielen van gemeente en gezochte predikant zijn ook aangeboden aan het Bureau Arbeidsbemiddeling en Mobiliteit van de PKN te Utrecht, en dat levert een gemêleerde lijst op van zo’n 9 predikanten van verschillende leeftijd en ervaring, die om uiteenlopende redenen beroepbaar zijn.

En dan roepen we – bij deze - u als gemeenteleden weer op, om namen te noemen van predikanten die u kent en geschikt acht voor ons. De vorige keer konden we in de 2 weken na de oproep een lijst opstellen met 12 namen. Naderhand (na de vakantieperiode) ontvingen we nog 2 namen. Dit heeft uitstekend gewerkt; de predikant die uiteindelijk afzegde kwam uit deze lijst voort.
Daarom nogmaals de oproep om zo spoedig mogelijk (graag vóór 31 januari) namen van mogelijke predikanten te noemen bij de beroepingscommissie, zodat we daarmee aan de slag kunnen gaan, om hen te interesseren en te activeren voor onze gemeente. Bij Jan de Jong, klik hier voor contactgegevens. Mocht u geen contact kunnen krijgen probeert u dan Geert van der Meulen, klik hier voor contactgegevens.
Het is ons doel dat alle 3 de sporen (advertentiereacties, Utrecht-lijst en namen uit eigen gemeente) per 22 februari resulteren in een lijst met namen waar we mee vervolgens intensief mee aan de slag kunnen.

Jan E. de Jong

Een uitgebreide beschrijving van het profiel vindt u hier: Profielbeschrijving predikant.