Iedere zondagmorgen is er een kerkdienst. Aan de hand van een gedeelte uit de bijbel wordt uitleg gegeven wat de betekenis kan zijn voor de tijd van nu. In een kerkdienst zijn aanwezig: een predikant, twee ouderlingen en twee diakenen. Een kerkdienst staat onder leiding van één ouderling: de “dienstdoende ouderling”. 

In de kerkzaal worden de aanwezigen door een diaken welkom geheten, eventuele belangrijke mededelingen gedaan en namens de kerkenraad iedereen een gezegende dienst toegewenst. De te behandelen Bijbelgedeeltes wordt door een gemeentelid voorgelezen de z.g.n. lector. Voor het begeleiden van de samenzang wordt gebruik gemaakt van het orgel. Tijdens de dienst kan de liturgie en de bijbel lezing worden gevolgd m.b.v. een beamerpresentatie. Voor het verlevendigen van de kerkdiensten en de betrokkenheid van de gemeenteleden te bevorderen wordt in bepaalde diensten medewerking verleend door een zang-/muziekgroep.

Meer informatie:

Voor het downloaden van een liturgie klik hier